VIII Europejskie Spotkanie Regionalne w Lizbonie – MOP