VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa o Rzemiośle „Rzemiosło – w wymiarze lokalnym, regionalnym i międzynarodowym”

6 czerwca br. odbyła się pod patronatem Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa o Rzemiośle pt „Rzemiosło – w wymiarze lokalnym, regionalnym i międzynarodowym “Rzemiosło – droga od małego biznesu do sukcesu – synergie wyzwania możliwości”

Wydarzenie było okazją do dyskusji na temat aspektów funkcjonowania rzemiosła zarówno w czasach obecnych, jak i historycznych w Polsce i w innych krajach. Podczas spotkania były przedstawiane problemy tradycyjnych, ważnych kulturowo rzemiosł z różnych krajów, jakie mają możliwości rozwoju gospodarczego i ich problemy w adaptacji do rozwijających się gospodarek regionu i masowej konsumpcji. Organizatorami wydarzenia byli Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości – Związek Pracodawców w Opolu, Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.