12 czerwca Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza na konferencję „Polski Akt o Dostępności – inauguracja”


Informujemy, że 12 czerwca 2024 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej organizuje konferencję, podczas, której omówi temat nowej ustawy dot. dostępności oraz związane z nią szanse i wyzwania, a Podjęty zostanie także temat środków wsparcia, jakie Ministerstwo przewiduje w ramach jej realizacji dla beneficjentów funduszy UE. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2024 r. o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze – regulacja, która przeniosła do polskiego prawa Europejski Akt o Dostępności. Została ona ogłoszona 15 maja 2024 r.

Podczas konferencji przekazane będą informacje, dlaczego ustawa ma kluczowe znaczenie podczas realizacji projektów współfinansowanych z funduszy polityki spójności – stanie się ona elementem realizacji horyzontalnej zasady dostępności i niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami zgodnie z art. 9 rozporządzenia ogólnego dla funduszy europejskich oraz zasady dostępności w projektach finansowanych z funduszy europejskich zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027”..

Konferencja odbędzie się 12 czerwca 2024 r. w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie.

Link do rejestracji tutaj.

Oferowany jest także udział online.

Więcej informacji o konferencji znajdziesz tutaj.