VII Europejski Kongres Samorządów

W dniach 11-12 kwietnia 2022 r. miała miejsce w Mikołajkach VII edycja Europejskiego Kongresu Samorządów.

W wydarzeniu tym uczestniczył przedstawiciel organizacji rzemiosła Pan Adam Przybysz, Członek Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego i Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie, który wziął udział panelu dyskusyjnym na temat  „Oświata i samorządy  – jak samorządy wspierają oświatę ? „.

Prezes Przybysz zaznaczył, że dla rzemiosła i jego organizacji współpraca z samorządami ma istotne znaczenie, bowiem faktycznie organizacje rzemiosła, rzemieślnicy oraz samorządy działają na wspólnym polu w zakresie  kształcenia zawodowego. Podkreślił m.in, że w środowisku pracodawców prawie 23 tys. rzemieślników obecnie  obok prowadzonej działalności gospodarczej  realizuje program dualnego kształcenia zawodowego w rzemiośle, zdejmując z samorządów koszty organizacji zajęć praktycznych.

Wiele lat temu stworzyliśmy sieć organizacji rzemiosła w której są ZRP, 26 izb rzemieślniczych i 455 cechów oraz 58 spółdzielni . Dzięki temu że rzemieślnicy tworzą taką sieć i utrzymują ją z własnych środków (nie publicznych) organizacje rzemiosła zajmują się zagadnieniami gospodarczymi i oświatowymi. Na  działalność  w zakresie oświaty organizacje rzemiosła nie otrzymują środków publicznych a w ramach ustawowego nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego  wykonują szereg zadań na rzecz szkolących rzemieślników oraz młodzieży, która trafia na naukę zawodu do rzemiosł  – obecnie jest to grupa prawie 74 tys.

Zdaniem Prezesa Przybysza rzemiosło ma bogate doświadczenia i stworzyło  potencjał, stanowiący modelowy przykład współpracy z samorządem. Jednakże  żaden model nie zadziała bez reakcji i zaangażowania wszystkich aktorów: przedstawicieli  przedsiębiorców- rzemieślników i  przedstawicieli samorządów.

Organizacje rzemiosła oczekują na otwartość przedstawicieli samorządów i uznanie organizacji rzemiosła jako naturalnych partnerów, faktycznie zaangażowanych w realizację zadań systemu oświaty.