Uwagi Związku Rzemiosła Polskiego do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców

Związek Rzemiosła Polskiego przesłał do Ministerstwa Rozwoju i Technologii uwagi do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. ZRP pozytywnie odniósł się do prowadzenia prac legislacyjnych zakładających ograniczenie zbędnych i nadmiernie rozbudowanych obciążeń regulacyjnych, niekorzystnych z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej. Ograniczenie ilości oraz uproszczenie procedur administracyjnych i formalnych uregulowań związanych ze sposobem prowadzenia działalności gospodarczej jest szczególnie istotne dla prawidłowego funkcjonowania firm rzemieślniczych kierowanych przez przedsiębiorców o statusie mikro, małych i średnich przedsiębiorców.  ZRP przedstawił jednak szereg zastrzeżeń i wątpliwości do części zapisów tego aktu prawnego. Poniżej pełny tekst stanowiska oraz pismo Prezesa ZRP:

pismo ZRP 20 04 2022

Stanowisko ZRP ws ustawy dot uproszczenia procedur administracyjnych