VI Forum Szkół Rzemiosła w Pałacu Chodkiewiczów

21 marca 2023 r. w Pałacu Chodkiewiczów, siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego, odbyła się VI edycja Forum Szkół Rzemiosła pod hasłem „Sukces szkoły skuteczna promocja nauki zawodu w rzemiośle”. W wydarzeniu uczestniczyło przeszło 50 przedstawicieli izb, cechów i branżowych szkół rzemieślniczych z całej Polski.

Spotkanie zainaugurował Pan Jan Gogolewski – Wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego. Prezes ZRP w swoim przemówieniu zwrócił uwagę na ogromny wpływ szkół rzemiosła na kształt i siłę środowiska rzemieślniczego przyszłych pokoleń, a także nawiązał do przypadającego na jesieni tego roku Jubileuszu 90-lecia Związku Rzemiosła Polskiego. Forum prowadziła Pani Jolanta Kosakowska –Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP.

Tematem przewodnim pierwszego panelu, który moderowała Pani Magdalena Zabłocka – Dyrektor Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Lublinie, był sposób planowania i realizowania działań marketingowych na rzecz promocji szkoły oraz dualnej nauki zawodu w rzemiośle. W panelu uczestniczyli:

 • Pani Grażyna Dębicka-Ozorkiewicz – dyrektor Izby Rzemieślniczej w Opolu,
 • Pan Piotr Prędota – dyrektor Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach,
 • Pan Maciej Czech dyrektor Branżowej Szkoły Rzemieślniczej I stopnia w Białej Podlaskiej (rekomendowany przez Związek Rzemiosła Polskiego i powołany w lutym 2021 r. przez Ministra Nauki Edukacji Narodowej członek Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych),
 • Pan Józef Klimek dyrektor Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I stopnia im Św. Józefa w Nowym Sączu (rekomendowany przez Związek Rzemiosła Polskiego i powołany w lutym 2021 r. przez Ministra Nauki Edukacji Narodowej członek Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych),
 • Włodzimierz Kazimierczak dyrektor Szkoły Branżowej I Stopnia w Rawie Mazowieckiej,
 • Pan Piotr Krzyżaniak – dyrektor Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy.

W dyskusję zaangażowani zostali uczestnicy wydarzenia, którzy wypowiadali się m.in. na temat sposobu promocji szkół oraz szacunku wobec uczniów.

Skąd jesteśmy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? – tym cytatem Pani Magdalena Zabłocka rozpoczęła prezentację mającą na celu przybliżyć problemy dzisiejszej młodzieży. Poruszone zostały m.in takie tematy jak: przemijająca beztroska, kontakty międzyludzkie utrudnione przez pandemię, niepokój spowodowany wojną tuż za granicami naszego kraju, wewnętrzny krzyk uczniów pochodzących nierzadko z dysfunkcyjnych rodzin, nieubłaganie płynący czas, a także trudności przy wyborze życiowego celu. Po prezentacji nastąpił czas dyskusji, podczas której uczestnicy podzielili się swoimi doświadczeniami.

W drugiej części Forum dyrektorzy szkół dostali okazję na zaprezentowanie swoich szkół w panelu poświęconym prezentacji doświadczeń i dobrych praktyk – różne sposoby promocji dialogu społecznego m.in. w środowisku młodzieży i z jej udziałem. Dyrektorzy opowiedzieli co do zaoferowania uczniom mają prowadzone przez nich szkoły oraz czym się wyróżniają na tle innych placówek.

Poniżej znajduje się pięć prezentacji, które można było zobaczyć podczas VI Forum Szkół Rzemiosła:

 1. Akademia Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej – Łukasz Denys, dyrektor szkoły
 2. Niepubliczna Szkoła Rzemiosła im. Św. Józefa w Wejherowie – Michał Rolbiecki, dyrektor szkoły
 3. Branżowej Szkoły I stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy – Agnieszka Naszko, dyrektor szkoły
 4. Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia im. bł. Karoliny Kózkówny w Pilźnie – Anna Smolucha, dyrektor szkoły
 5. Branżowa Szkoła I stopnia w Lublinie – Magdalena Honig-Michalak, dyrektor szkoły

Podsumowania Forum dokonał Pan Zbigniew Marchwiak – Wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego, który w imieniu ZRP podziękował za wzięcie udziału w VI Forum Szkół Rzemiosła przedstawicielom izb, cechów i branżowych szkół rzemieślniczych przybyłym z całej Polski, żeby poszerzyć swoje horyzonty i wymienić się swoimi doświadczeniami z ludźmi, którym również zależy na jak najlepszej przyszłości kolejnych pokoleń rzemieślników. Na zakończenie Pani Jolanta Kosakowska zaprosiła wszystkich obecnych na VII edycję Forum Szkół Rzemiosła w marcu 2024 roku.

Fot. Maciej Jankowski / Związek Rzemiosła Polskiego