XII edycja Expo Blue Sea Land, Mazera del Vallo we Włoszech 18-22 października 2023

Informujemy, że w dniach 18-22 października 2023 r. planowana jest XII edycja Expo Blue Sea Land, która odbędzie się w mieście Mazera del Vallo we Włoszech. Wydarzenie to, od jego powstania organizowane jest przez Distretto della Pesca e Crescita Blu (Okręg Gospodarczy Rybołówstwa i Niebieskiego Wzrostu) we współpracy, między innymi z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwem Rolnictwa Regionem Sycylii.

Blue Sea Land to prestiżowe targi międzynarodowe, podczas których instytucje, stowarzyszenia, okręgi gospodarcze i firmy wystawiają swoje produkty i promują własną działalność w obrębie zajmowanego stoiska, z drugiej strony program Expo obejmuje liczne konferencje, warsztaty, spotkania i dyskusje, będące okazją do rozmowy na temat zrównoważonego rozwoju w obszarze środowiska, gospodarki, spraw społecznych i kultury w odniesieniu do poszczególnych terytoriów i gospodarek.

Ww. wydarzenie przyczynia się w tym zakresie do realizacji Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2023 oraz założeń niebieskiej gospodarki i gospodarki o obiegu zamkniętym, tak aby wszystkie kraje mogły korzystać z zasobów morskich jako katalizatora wzrostu bez naruszania jakości środowiska morskiego i zasobów rybnych.

Wydarzenie to stwarza szczególne możliwości z punktu widzenia dyplomatycznego, gospodarczego i społeczno-kulturowego, w poprzednich edycjach uczestniczyli każdego roku liczni przedstawiciele rządów oraz środowisk gospodarczych i naukowych.