Uwarunkowania rozwoju MŚP a dialog społeczny

W Związku Rzemiosła Polskiego odbyła się konferencja pt. „Uwarunkowania rozwoju MŚP  a dialog społeczny”.

Jerzy Bartnik, prezes ZRP, otwierając spotkanie powiedział, że dzisiaj tylko mocni partnerzy społeczni są w stanie wpływać na decyzje podejmowane przez rząd. Obecnie najważniejszym forum wypracowywania wspólnych rozwiązań jest Komisja Trójstronna. Niewątpliwym sukcesem skutecznego wspóldziałania wszystkich partnerów TK było przygotowanie pakietu antykryzysowego, skierowanego do przedsiebiorców, których dotknęło spowolnienie gospodarcze.

 

„Jeden kryzys mamy już za sobą, nie znaczy to jednak, że możemy spać spokojnie.  W tej chwili stoimy w obliczu kolejnego kryzysu światowego, tym razem budżetowego. I właśnie od uczestników dialogu społecznego  zależeć będzie czy uda sie przedsiębiorców przed jego skutkami uchronić” – stwierdził prezes Bartnik.

 

Podobnie, wiceminister gospodarki Rafał Baniak stwierdził, że efektywny dialog między przedsiębiorcami a administracją pomaga wypracować instrumenty i rozwiązania prawne, które będą wspierały działania biznesu w Polsce. Podkreślił, że jednym z priorytetów resortu jest tworzenie jak najkorzystniejszych warunków funkcjonowania przedsiębiorczości. zaznaczył, żę równolegle z pracami nad ustawą o ograniczaniu barier, ministerstwo opracowuje nowelizację ustawy o wobodzie dzoiałalności gospodarczej. Liczy tutaj na pomoc partnerów społecznych. jezt przekonany, że wspólnie uda im się wypracować korzystne dla przedsiębiorców rozwiązania.

 

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Rafał Baniak, wiceminister gospodarki,  Zygmunt Mierzejewski, wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych, Jan Guz, przewodniczący OPZZ.