Seminarium pt.”Dostęp polskich towarów i usług na rynek Unii Celnej Rosji,Białorusi i Kazachstanu”.