Ponowny apel Prezesa ZRP o udzielenie wsparcia firmom rzemieślniczym w sprawie podwyżek cen nośników energii

Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Pan Jan Gogolewski przekazał do Pana Michała Wiśniewskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, postulaty środowiska rzemieślniczego związane z drastycznymi podwyżkami cen nośników energii. Jako argumenty do podjęcia niezbędnych działań w tym zakresie ZRP podał dane będące  wynikiem ankiet otrzymanych od firm rzemieślniczych  i lokalnych i regionalnych organizacji rzemiosła. Chcąc uniknąć generowania strat, dotknięci podwyżkami przedsiębiorcy zmuszeni są do podnoszenia cen produktów i usług dla ostatecznego konsumenta. ZRP apeluje ponownie  o podjęcie kroków dla  wprowadzenia rozwiązań mających na celu doprowadzenie do tego by ceny energii elektrycznej i gazu osiągnęły poziom umożliwiający przetrwanie firmom,  tym samym pozwalając też zachować tysiące miejsc pracy. Poniżej pismo Prezesa ZRP w tej sprawie:

Pismo Prezesa ZRP Min Wiśniewski 29 03 2022