Konferencja dotycząca Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie zaprasza na konferencję dotyczącą Krajowego Funduszu Szkoleniowego, która odbędzie się 26 września 2018 r. w Centrum Konferencyjnym Nimbus w Warszawie. Tematyka konferencji dotyczy podsumowania wdrażania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w województwie mazowieckim, który jest źródłem finansowania różnych form kształcenia ustawicznego dla pracodawców i ich pracowników. Konferencja jest dobrą okazją do pogłębienia wiedzy na temat aktualnej sytuacji w zakresie wdrażania KFS w obszarze województwa mazowieckiego.

W trakcie konferencji poruszane będą tematy:

– wyników badania Bilans Kapitału Ludzkiego II, które służy monitorowaniu zasobów rynku pracy – prezentacja pani dr Barbary Worek z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

– najważniejszych zmian w założeniach KFS w oparciu o zapisy projektu nowej ustawy o rynku pracy – prezentacja przedstawiciela Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

– zasad funkcjonowania Bazy Usług Rozwojowych – prezentacja przedstawiciela Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

– założeń funkcjonowania Rejestru Instytucji Szkoleniowych – prezentacja przedstawiciela Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie

Konferencja odbędzie się 26 września 2018 r. w godz. 10.00-14.30 w Centrum Konferencyjnym NIMBUS w Alejach Jerozolimskich 98 w Warszawie.

Zaproszenie: Zaproszenie

(Grafika: Google)