Uwagi ZRP do ustawy o małym ZUS

Zapraszamy do zapoznania się z postulatami Związku Rzemiosła Polskiego wprowadzenia zmian do ustawy o małym ZUS, które zostały przesłane do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Związek Rzemiosła Polskiego domaga się przede wszystkim, aby przedsiębiorcy opłacający podatek w formie karty podatkowej, którą najczęściej wybierają małe zakłady rzemieślnicze, także mieli możliwość korzystania z ulgowych składek ZUS. Równie ważna jest zmiana terminu zgłaszania się do małego ZUS. ZRP postuluje za tym, aby przedsiębiorca mógł podjąć decyzję w każdym miesiącu roku kalendarzowego, a nie tylko w terminie do 8 stycznia.

Uwagi ZRP do ustawy o małym ZUS.