Uwagi ZRP do projektu zmian w ustawie o podatku dochodowym na rok 2009

Związek Rzemiosła Polskiego przesłał do Ministra Finansów Jacka Rostowski uwagi do projektu zmian ustaw w podatkach dochodowych oraz niektórych innych ustaw na rok 2009. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych a przede wszystkim ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym, stanowiącym najpopularniejszą formę opłacania podatków przez firmy rzemieślnicze, to bez wątpienia akty prawne mający istotny wpływ na warunki prowadzenia działalności gospodarczej.

W związku z tym ZRP przygotował opinię oraz postulaty do projektowanych rozwiązań z prośbą o ich rozpatrzenie i uwzględnienie w toku dalszych prac legislacyjnych.

Szczegółowe informacje w załączniku.