Międzynarodowa Polsko – Ukraińska konferencja na temat „Polska – Ukraina: sami budujemy przyszłość”