Uwagi ZRP do projektu ustawy o emeryturach pomostowych

Związek Rzemiosła Polskiego przekazał do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej uwagi do projektu ustawy o emeryturach pomostowych.
ZRP nie zgłasza zastrzeżeń co do zasadności projektu ustawy, ale obecnemu projektowi (podobnie, jak i wcześniejszym projektom opracowywanym przez poprzednie ekipy rządowe) należy jednak – zdaniem Związku – postawić zarzut sprzeczności z Konstytucją Rzeczypospolitej polegający na naruszeniu zasady równości wobec prawa.

Z jednej strony bowiem, w projekcie wymienione są w art. 6-10 grupy pracowników, którym ustawowo zabezpiecza się prawo do emerytury pomostowej, z drugiej natomiast z regulacji ustawy wyłączeni są np. górnicy, którzy będą otrzymywać emerytury na warunkach korzystniejszych od innych grup ubezpieczonych.

Ustawa nie przewiduje ponadto objęcia swoimi regulacjami osób prowadzących działalność gospodarczą, a wykonujących osobiście analogiczne rodzaje prac, jak osoby zatrudnione w systemie pracowniczym. Istnieje niebezpieczeństwo, iż regulacje prawne wynikające z projektu ustawy mogą nie objąć zawodów, w których wykonywane są prace w warunkach szczególnych upoważniających do ubiegania się o emeryturę pomostową.

Więcej informacji w załączniku