Uwagi do raportu „Działania rządu na rzecz przedsiębiorczości”

Związek Rzemiosła Polskiego przesłał do Ministerstwa Gospodarki uwagi do „Działania rządu na rzecz przedsiębiorczości”. W opinii Związku mimo iż raport ten jest sprawozdaniem z działań rządu za rok 2007, wskazane byłoby poinformowanie o pracach zakończonych, nawet jeśli zostały wdrożone w roku 2008. Inaczej dokument datowany na ponad połowę roku 2008 zdecydowanie odbiega od rzeczywistości i trudno stwierdzić, że stanowi dobry materiał informacyjny dla przedsiębiorców oraz pracowników administracji publicznej.

O wiele czytelniejsze byłyby informacje, np. na str. 22 dotyczącej składek rentowych, że od „1 stycznia 2008 roku nastąpiło dalsze obniżenie składki rentowej do 6%”, zamiast „ od 1 stycznia 2008 ma nastąpić dalsze obniżenie…”. Omawiając preferencje w zakresie ubezpieczeń społecznych, nie powinno używać się sformułowań „aktualne minimalne wynagrodzenie wynosi 936 zł”, bo wiadomo, że chodzi o wynagrodzenie z roku 2006, ale stanowiące podstawę do wyliczenia ulgowej składki w roku 2007. Podobnie jest w innych rozdziałach np. w rozdziale 2.4.4. „Powiązania kooperacyjne przedsiębiorców”, w którym informuje się, że „… PARP planuje uruchomienie w III kwartale 2007r. dwóch kolejnych programów…”. W materiale nadal brakuje informacji, w jakim stopniu MŚP korzystają z już wprowadzonych regulacji. Związek zgłosił taką uwagę w ubiegłym roku, opiniując poprzednie sprawozdanie rządu. Niestety, nie została uwzględniona, a biorąc pod uwagę uzasadnienie przygotowania dokumentu, w którym wiodącą w działaniach rządu ma być zasada „ MŚP przede wszystkim”, tym bardziej, bardzo przydatne byłyby informacje, w jakim stopniu MŚP korzystają z wprowadzonych udogodnień w ich działalności.

Pełna treść stanowiska ZRP w załączniku