Przegląd: Dylematy reprywatyzacji

„Niedawno media zawiadomiły w tonie triumfalnym: Bracia Jabłkowscy odzyskali dom przy Brackiej 25. Ratusz oddał budynek przy brackiej z księgarnią Traffic spadkobiercom jednego z najsłynniejszych warszawskich rodów kupieckich” – czytamy w Przeglądzie.

„Zanim jednak decyzje administracyjne doczekają się realizacji, a zapowiadane inwestycje rzeczywiście zaczną służyć mieszkańcom, warto się na chwilę zatrzymać, by spojrzeć wstecz”.

„Nikt nie ma wątpliwości, że niesłusznie odebrane majątki należy oddać właścicielom lub ich spadkobiercom. Czy jednak ta sprawiedliwa zasada stosuje się bezwzględnie także do własności skarbu państwa? Czy trzeba zwracać wszystkim, nie patrząc na to, że przy okazji odbiera się innym jeszcze więcej?”

„- to my odbudowaliśmy ten budynek po wojnie. Skoro ratusz oddaje go spadkobiercom, oczekujemy, że pokryje nam poniesione nakłady. Wyceniamy je na 40 mln zł. Bez tego nie zamierzamy wydawać nieruchomości” – mówi Jerzy Bartnik, prezes Związku Rzemiosła Polskiego”.

„- czekamy na ruch miasta – mówi Elżbieta Znosko-Łapczyńska, dyrektor generalny ZRP. – w żadnym wypadku nie kwestionujemy prawomocnych wyroków sądu, ale dlaczego w całej sprawie pominięto nas jako stronę? Przecież to my podpisywaliśmy umowę notarialną z miastem, więc to my możemy wysuwać roszczenia, nie wobec Braci Jabłkowskich, ale wobec miasta”.

Więcej: Przegląd

Przegląd
Bronisław Tumiłowicz
27.07.2008