Uwaga na outsourcing

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uczula firmy, które chcą skorzystać z outsourcingu pracowniczego, aby dokładnie przyjrzały się skutkom zawierania tego rodzaju umów. Mowa o przejęciu bądź nie pracowników.

Otóż bardzo często na podstawie tych umów, nie dochodzi do faktycznego przejęcia pracowników w trybie art. 231 Kodeksu pracy, a jedynie do obsługi kadrowo-płacowej polegającej na wypłacie pracownikom wynagrodzenia przez firmy oferujące outsourcing pracowniczy. Bez zmian dla zatrudnionych pracowników pozostaje miejsce świadczonej pracy, zakład pracy oraz podległość służbowa. Oznacza to, że płatnikiem składek pozostaje dotychczasowy pracodawca, który zawarł umowę z firmą oferującą takie usługi. I to on ponosi odpowiedzialność za zobowiązania z tytułu składek, które będą egzekwowane od niego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wraz z odsetkami za zwłokę.

Dla przedsiębiorców mających problemy ze spłatą zobowiązań składkowych będą dostępni konsultanci do spraw ulg, którzy będą służyli pomocą w prawidłowym przygotowaniu wniosku oraz w skompletowaniu dokumentów niezbędnych do jego rozpatrzenia. Konsultanci przeprowadzą przedsiębiorców przez całość postępowania związanego z układem ratalnym – czytamy na stronie ZUS.
Więcej: LINK