Ustawa o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów trafiła do Sejmu

Prowadzenie mediacji i arbitrażu w sprawach cywilnych, szczególnie pomiędzy przedsiębiorcami są głównym celem przygotowanej przez ministerstwo gospodarki i ministerstwem sprawiedliwości ustawy o wpieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów. Pierwsze czytanie ustawy w sejmie odbyło się wczoraj (11 czerwca).

Zadaniem ustawy jest przede wszystkim podniesienie świadomości przedsiębiorców, że mediacja może być alternatywą wobec procesu sądowego. Umożliwia też zakończenie konfliktu w tańszy, szybszy i mniej sformalizowany sposób.

Wśród proponowanych rozwiązań znalazły się także zachęty podatkowe. Projekt ustawy wprowadza możliwość rozliczania faktury korygującej i innych dokumentów korygujących w zakresie korekty przychodu oraz kosztów uzyskania przychodów (korekta podstawy opodatkowania w PIT i CIT) w bieżącym okresie rozliczeniowym, co zmniejszy uciążliwości w stosunku do dzisiejszego obowiązku dokonywania korekty wstecz.
Więcej: LINK