Rząd przyjął założenia do projektu budżetu państwa na 2016 r.

Wzrost PKB w wysokości 3,8 proc., inflacja 1,7 proc. oraz jednocyfrowe bezrobocie (9,8 proc.) to główne założenia do projektu ustawy budżetowej na rok 2016, które rząd przyjął 9 czerwca 2015 r. Ta optymistyczna prognoza jest zasługą m.in. silnego eksportu, wynikającego z wysokiej konkurencyjności polskich przedsiębiorstw i ich aktywności na głównych rynkach eksportowych i inwestycji. Te tendencje powodują wzrost popytu na pracę i spadek stopy bezrobocia, co wpływa na poprawę sytuacji na rynku pracy. W efekcie rośnie też konsumpcja prywatna – informuje ministerstwo finansów.

Projekt przewiduje, że w 2016 r. nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniesie 3,8 proc., a przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej wzrośnie o 0,8 proc. (wobec 0,9 proc. w br.). Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2016 r. roku ma wynieść 9,8 proc. wobec przewidywanego wskaźnika w wysokości 10,5 proc. na koniec br.

PKB ma wzrosnąć o 3,8 proc. (po wzroście o 3,4 proc. w tym roku), średnioroczna inflacja wyniesie 1,7 proc. (wobec przewidywanej deflacji na poziomie 0,2 proc. w 2015 r.), natomiast przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wzrośnie nominalnie o 3,6 proc. (realnie o 1,9 proc.) i wyniesie 4 tys. 55 zł.
Więcej: LINK