Ustawa antykryzysowa: przestój dla przetrwania

W projekcie nowej ustawy antykryzysowej, która powinna przejść już niedługo kolejny etap legislacyjny pojawiają się zapisy mające wspierać powstawanie nowych miejsc pracy i powstrzymać likwidację już istniejących.

Projektowana ustawa o szczególnych rozwiązaniach na rzecz ochrony miejsc pracy związanych z łagodzeniem skutków spowolnienia gospodarczego lub kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców zapowiada wsparcie dla pracodawców notujących spadek obrotów o nie mniej niż 15 proc. Nie mogą zalegać z podatkami, składkami na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne i Fundusz Pracy, choć resort pracy przewiduje kilka wyjątków. Ponadto nic nie może wskazywać, że istnieją podstawy do ogłoszenia jego upadłości i że ubiegając się o wsparcie, firma jest w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Wsparcie będzie obejmowało między innymi dopłaty do pensji pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Pracodawca będzie miał też prawo obniżyć wymiar czasu pracy wraz z proporcjonalnym zmniejszeniem wynagrodzenia — maksymalnie do pół etatu i nie dłużej niż na pół roku.

Więcej: pb.pl
13.05.2013
Iwona Jackowska     
LINK