Można startować w Konkursie o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR

Trwa konkurs o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Jego celem jest udzielenie pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia na realizację projektów polegających na wdrożeniu rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Przez CSR rozumie się podejmowanie przez przedsiębiorcę rozwiązań, bezpośrednio związanych z prowadzoną przez niego działalnością, uwzględniających aspekty społeczne i środowiskowe.

Wsparcie na wdrożenie CSR może być udzielone mikro-, małemu lub średniemu przedsiębiorcy.
Całkowita alokacja środków na udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR dla MŚP w ramach I naboru konkursu wynosi 5 849 238,91 zł. Alokacja środków na każde z 16 województw wynosi 365 577,43 PLN.
Wsparcie na wdrożenie CSR stanowi pomoc de minimis. Maksymalna kwota wsparcia to 100 tys. zł, przy czym wsparcie stanowić może do 70% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
Wnioski o udzielenie wsparcia można składać do 20 maja.

Więcej: LINK