Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Aktualności

Opublikowano 09/01/2020

Unieważnienie postępowania

KOMUNIKAT O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA KONKURENCYJNEGO

dot. zapytania ofertowego na opracowanie 700 grafik, na wzór dostarczonych przez Zamawiającego, celem ich adaptacji do standardu grafik do zamieszczenia na platformie EWR.

W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 03.01.2020 r. zawierającego zapytanie  dotyczące realizowanego przez Związek Rzemiosła Polskiego projektu „Nowa jakość zawodowych egzaminów w rzemiośle – etap II”, współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój: Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki, które dotyczyło złożenia ofert w celu wyboru wykonawcy 700 grafik do zaadaptowania na potrzeby Platformy EWR informujemy, że postępowanie zostało unieważnione.

Powodem unieważnienia były liczne zapytania i konieczność uszczegółowienia kryteriów postępowania konkurencyjnego.

Andrzej Stępnikowski
Koordynator Projektu

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018