Dotacje dla MŚP z Małopolski

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości oferuje granty, które sfinansują usługi dla mikro-, małych i średnich firm wykonywane przez instytucje otoczenia biznesu.

Granty pochodzą z poddziałania 3.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego („Promocja gospodarcza”). W puli jest 21,7 mln zł. O wsparcie mogą starać się samorządy, instytucje otoczenia biznesu i organizacje pozarządowe. Zrealizowane przez nie projekty ułatwią MŚP podbój nowych rynków. Granty pokryją koszty m.in. organizacji misji gospodarczych, konferencji, a także opracowania analiz rynków zagranicznych.

Dotacje pomogą MŚP także w nawiązaniu kontaktów z partnerami zagranicznymi. Celem konkursu jest również wspieranie współpracy przedstawicieli biznesu i nauki, a także projektów związanych z komercjalizacją innowacyjnych pomysłów i rozwiązań technologicznych. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na sierpień.

Do 3 marca 2020 r. można składać wnioski o dotacje z poddziałania 3.3.1 RPO WM.

Więcej informacji: www.rpo.malopolska.pl

Źródło: Puls Biznesu