Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Aktualności

Opublikowano 24/09/2018

Komunikat o wynikach postępowania konkurencyjnego

Komunikat o wynikach postępowania konkurencyjnego dotyczących zapytania ofertowego opracowania 1000 grafik do zadań, celem zamieszczenia ich na platformie EWR.

W związku z realizacją przez Związek Rzemiosła Polskiego projektu „Nowa jakość zawodowych egzaminów w rzemiośle – etap II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z konieczności zachowania zasady racjonalności i zasady efektywnego zarządzania finansami, w dniach 31.08.2018 – 12.09.2018 r. przyjmowano oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe  z dnia 31.08.2018 r., które dotyczyło opracowania 1.000 grafik do zadań egzaminacyjnych, celem ich adaptacji do standardu grafik do zamieszczenia  na platformie EWR.

W określonym w zapytaniu terminie wpłynęło 9 ofert (email), które spełniły wszystkie wymogi formalne i zostały skierowane do oceny merytorycznej.

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej oferty:

Link:komunikat na stronę

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018