UNDP – debata nt. partnerstwa prywatno społecznego na rzecz zwiększenia innowacyjności