List Prezesa ZRP do uczestników Pierwszego Kongresu Pracodawców

„Szanowni Państwo!
Pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim Państwu za udział w Pierwszym Kongresie Pracodawców. Na Kongresie byliśmy jedna z najliczniej reprezentowanych organizacji – na blisko 3000 uczestników, wzięło w nim udział ponad 600 przedstawicieli naszego środowiska.”

„Obecność na Kongresie Premiera Rządku RP – Pana Donalda Tuska, Wicepremiera i Ministra Gospodarki – Pana Waldemara Pawlaka oraz licznych przedstawicieli ministerstw w randze Sekretarzy i Podsekretarzy Stanu jest, moim zdaniem, wyrazem bardzo poważnego potraktowania przez Rząd zarówno samej idei Kongresu, jak też, mam głęboką nadzieję, jego dorobku merytorycznego.”

„Zgodnie z Deklaracją, podpisaną przez szefów wszystkich organizacji w komitecie organizacyjnym Pierwszego Kongresu Pracodawców, Kongres znajdzie swoją kontynuację w pracach nad stworzeniem platformy porozumienia organizacji biznesowych, otwartej dla wszystkich reprezentacji przedsiębiorców i pracodawców w Polsce.”

„Zgodnie z oświadczeniem, które na zakończenie Kongresu ogłosił Pan Roman Rewald, została powołana Grupa Robocza, której zadaniem będzie wypracowanie propozycji zasad funkcjonowania tej platformy. Przedstawicielami ZRP w Grupie Roboczej zostali: Leszek Janowski oraz Paweł Saar.”

Pełna treść listu w załączniku.