Umowy czasowe ograniczone

Sejm przyjął (25 czerwca) nowelizację kodeksu pracy. Nowy zapis zapobiega przedłużaniu w nieskończoność umów czasowych. Nowelizacja zakłada, że kontrakty czasowe będą mogły być zawierane z pracownikiem na okres do trzech lat. Po trzech latach takich kontraktów umowa o pracę będzie mogła być zawarta jedynie na czas nieokreślony.

 Zdaniem ministra pracy zapis ten pozwoli na poprawę stabilności pracy.
 Chociaż i dzisiaj obowiązujące przepisy nakazywały po dwóch umowach terminowych podpisanie trzeciej na czas nieokreślony, pracodawcy często obchodzili ten obowiązek, wykorzystując miesięczną przerwę w zatrudnieniu. Nowelizacja kodeksu pracy uniemożliwi stosowanie tych praktyk. Umowa na czas określony zostanie ograniczona do 33 miesięcy, plus maksymalnie trzymiesięczny okres umowy na okres próbny. Umów terminowych z jednym pracodawcą nie może być więcej niż trzy, czwarta stanie się umową na czas nieokreślony. Wyjątkiem będą umowy na zastępstwo czy na okres kadencji. Generalnie pracodawca będzie mógł zawrzeć umowę o pracę na okres próbny tylko raz.
 Więcej: LINK