Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy rozpoczęty

Do końca lipca można zgłaszać wnioski w Ogólnopolskim Konkursie poprawy Warunków Pracy. To już 43 edycja tego wydarzenia.

– Upowszechnianie innowacyjnych projektów jest niezwykle ważne. Konkurs ma wieloletnią tradycję, a zaprezentowane w nim rozwiązania poprawiły bezpieczeństwo pracy. Udział w nim mogą brać nie tylko pracodawcy, ale także pracownicy, którzy dążą do zmian w swoim miejscu pracy  – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.

Celem konkursu jest wyróżnianie tych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, a także opracowań naukowych, których zastosowanie przyczyniło się do poprawy warunków pracy. Wydarzenie promuje także projekty edukacyjne i popularyzujące tematykę bezpieczeństwa oraz ochrony człowieka w środowisku pracy.

Nagrody będą przyznawane w następujących kategoriach:
•    kategoria A – rozwiązania techniczne i technologiczne
•    kategoria B – prace naukowo-badawcze
•    kategoria C – przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne

Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności urządzeń lub technologii, osiągnięta poprawa warunków pracy oraz zakres zastosowania i możliwość upowszechnienia – to podstwawowe kryteria oceny wniosków konkursowych. Pod uwagę brane są także efekty ekonomiczne oraz wpływ na tworzenie kultury bezpieczeństwa.  
Wnioski konkursowe znajdują się na: www.ciop.pl/konkurs-bhp. Należy je przesłać do Sekretariatu Konkursu  do 31 lipca.
 
Patronami medialnymi konkursu są: Infor.pl, Praca i Zdrowie, Przyjaciel przy Pracy, Kulturabezpieczeństwa.pl, TVP Info,  Dziennik Gazeta Prawna, portalbhp.pl oraz Bezpieczenstwo Pracy – nauka i praktyka.

Regulamin konkursu: LINK
Baner konkursowy: LINK