Ułatwienie dla przedsiębiorców proponowane przez ZRP

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej drogą pocztową nie powinien być poświadczany notarialnie – taką zmianę zaproponował Związek Rzemiosła Polskiego przy okazji interwencyjnego projektu zmiany ustawy o działalności gospodarczej.

Konieczność poświadczenia notarialnego podpisu we wspomnianej sytuacji wydaje się nieżyciowym przepisem, nie tylko sama rejestracja działalności jest bez powodu utrudniona, ale i dokonywanie nawet niewielkich zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Ta zmiana uwolni przedsiębiorców od biurokratycznego ciężaru i nie będzie za sobą pociągała jakichkolwiek wydatków, wydaje się, więc, że jest ona jak najbardziej wskazana. Dobrym przykładem uproszczonej procedury są przepisy obowiązujące w administracji podatkowej. Przy składaniu drogą pocztową zeznań podatkowych nie wymaga się poświadczania podpisu podatnika przez notariusza. Nie ma powodu, dla którego przedsiębiorcy mieliby takiemu obowiązkowi podlegać.