Dialog w życiu regionu

Tym razem gospodarzem szkolenia warsztatowego z Zadania 3,w ramach projektu „Skuteczni eksperci = efektywny dialog, kóre odbyło się w dniach 7-8 października 2010 roku, była Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie.

 

Uczestnicy szkolenia podczas symulowanych warsztatów poznawali metody wypracowywania przez partnerów dialogu jednolitych stanowisk w ważnych kwestiach społeczno-gospodarczych na szczeblu lokalnym i krajowym.

 

Prelegenci: prof. Ryszard Walkowiak oraz Bożena Rychli skoncentrowali się na omówieniu kompetencji potrzebnych do prowadzenia dialogu, na psychologicznych aspektach dialogu społecznego oraz na przybliżaniu sposobów służących rozwiązywaniu konfliktów.

 

Przygotowanie kadry ekspertów w organizacjach samorządowych rzemiosła jest niezmiernie ważne, ponieważ od ich skuteczności zależeć może przyszłość mniejszej przedsiębiorczości.

Podczas warsztatów podkreślano znaczenie roli wojewody i pracodawców w pracach dialogu, analizowano zakres problemów, nad jakimi pracują partnerzy społeczni w regionie.