UEAPME wypowiedziało się w sprawie technologii środowiskowych i eko-innowacji

Rewizja Planu Działania Unii Europejskiej na rzecz Technologii Środowiskowych (ETAP) oraz Planu Działania na rzecz Eko-Innowacji to temat opinii opublikowanej przez UEAPME.

W dziedzinie eko-innowacji MŚP mogą spełnić wiele oczekiwań. MŚP przez wiele już lat wdrażają ekologiczne nowości, ale te nowości pozostają wewnątrz firmy. W związku z tym mamy do czynienia z tzw. nieformalnym wdrażaniem eko-innowacji, któremu nie towarzyszą uznanie publiczne, wsparcie ani ochrona.

Bardzo ważne jest, więc wsparcie MŚP w stosowaniu eko-inowacji, gdyż europejskie MŚP stanowią 99,8% wszystkich przedsiębiorstw w Europie oraz posiadają ogromny potencjał gospodarczy w sferze eko-innowacji, który może pomóc w radzeniu sobie z obecnymi wyzwaniami dot. środowiska naturalnego.

Pełny tekst opinii: LINK