Stanowisko ZRP dot. Inicjatywy Rynków Wiodących

Prezes ZRP Jerzy Bartnik wystosował do Wiceminister Gospodarki Grażyny Henclewskiej stanowisko ZRP w sprawie implementacji Planu Działań dot. Inicjatywy Rynków Wiodących.

Związek Rzemiosła Polskiego po raz kolejny podkreśla, że pomimo tego, iż innowacje mają ogromne znaczenie dla postępu gospodarczego, to jednak równie istotne są interesy przedsiębiorców działających w oparciu o technologie tradycyjne, oparte na specjalizacji i sprawdzonych wzorcach. Chodzi w szczególności o branże, które dysponują cennymi dla konsumentów europejskich atutami, jak tradycyjne i ekologiczne receptury i technologie wytwarzania istotne przede wszystkim w branżach przetwórstwa spożywczego. Niepokojąca jest tendencja do marginalizacji tego typu form działalności poprzez tworzenie programów w założeniu mogących prowadzić do jawnej dyskryminacji małych i mikro przedsiębiorców.

Dlatego Związek Rzemiosła Polskiego proponuje w dalszym toku prac nad wprowadzaniem Inicjatywy Rynków Wiodących uwzględnić postulaty mikro i małych przedsiębiorców.

Więcej informacji: LINK