UEAPME ogłosiła rezultaty ostatniego Barometru MŚP

26 października 2010 roku przedstawiciele Europejskiej Unia Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (UEAPME) zaprezentowali w Brukseli wyniki ostatniej edycji Europejskiego Barometru Rzemiosła i MŚP.

Wyniki Barometru pokazały, że poziom zaufania biznesowego pozostaje niezmieniony – przedsiębiorstwa są generalnie sceptyczne, jeśli chodzi o perspektywy poprawy sytuacji.

Procent przedsiębiorców oceniających pozytywnie lub neutralnie obecne warunki biznesowe pozostaje od ostatniej wiosny praktycznie na tym samym poziomie, notując niewielki wzrost o 0,8 proc. (w poprzednim półroczu wyniósł on 5,4 proc.).

„Indeks Biznesowego Klimatu MŚP” wynosi teraz 65,5 proc. – o 10 proc. więcej niż w w rekordowo słabej pod tym względem pierwszej połowie 2009 – ale wciąż pozostaje na poziomie poniżej 70 proc., uznawanej za próg neutralnego biznesowego klimatu.

Swą sytuację dobrze oceniają przedstawiciele sektor usługowego, zaś krytycznie postrzega ją branża produkcyjna i budowlana.

Jeśli chodzi o poszczególne kraje, najsłabsze wyniki zanotowały Portugalia, Irlandia, Włochy, Grecja i Hiszpania. Ta sytuacja powinna skłonić europejskich polityków do podjęcia odważnych reform, aby zapobiec niebezpieczeństwu powstania „Europy dwóch prędkości”.

W Barometrze Rzemiosła i MŚP po raz pierwszy wziął udział Związek Rzemiosła Polskiego. Członkom ZRP zostały przesłane ankiety a na podstawie ich odpowiedzi został stworzony zbiorczy raport dla Polski.
 

Wyniki Europejskiego Barometru Rzemiosła i MŚP (w jęz. angielskim): LINK

Raport dla Polski: LINK