UEAPME nie chce konsekwencji finansowych dla MŚP w pierwszym roku obowiązywania RODO

Rozporządzenie   unijne o ochronie danych GDPR  (RODO) zawiera  przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

RODO:  Małe i średnie przedsiębiorstwa wzywają do ustanowienia w pierwszym roku  braku konsekwencji pieniężnych .Wsparcie i wytyczne powinny być głównym celem krajowych organów egzekwowania prawa.

We wspólnym liście do pani komisarz Věra Jourová, UEAPME, EUROCHAMBRES i HOTREC, zwracają się do Komisji o zalecenie państwom członkowskim i krajowym organom ochrony danych, aby nie nakładały kar pieniężnych na MŚP w pierwszym roku wdrażania  RODO.

Wszystkie trzy organizacje podkreślają, że w pełni popierają podstawowe prawa obywateli UE w zakresie ochrony danych osobowych. „Przedsiębiorcy dbają o swoją prywatność i prywatność innych. Właśnie dlatego nasze organizacje członkowskie na szczeblu krajowym, regionalnym i sektorowym zapewniły wiele informacji i porad podczas dwuletniego okresu przejściowego, aby zagwarantować  zgodność z przepisami „, powiedziała prezes UEAPME, Ulrike Rabmer-Koller. Jednakże wiele wytycznych i  interpretacyjnych tzw. Grupy roboczej  zostało wydanych w ostatnich miesiącach. Stwarza to dużą niepewność w interpretacji nowego rozporządzenia.

Pełna treść: GDPR RODO