G.Prawna:Mały ZUS pod ostrzałem krytyki

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem Bożeny Wiktorowskiej w Dzienniku Gazecie Prawnej dotyczącym obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne. Okazuje się, że pomysł rządu spotkał się z krytyką i związkowców i pracodawców.  Ci pierwsi przestrzegają, że obniżenie składek zmniejszy wpływy do Funduszu ubezpieczeń Społecznych, natomiast w opinii pracodawców zmiany nikomu nie pomogą.

– W naszej opinii składek na własne ubezpieczenia społeczne nie można traktować jak podatku, są to składki na przyszłe świadczenia emerytalno-rentowe i nie powinno się ich zasadniczo różnicować, uzależniając np. od dochodów czy tym bardziej od przychodów – powiedziała dziennikowi Elżbieta Lutow, dyrektor Zespołu Rozwoju Przedsiębiorczości Związek Rzemiosła Polskiego. I właśnie z tego powodu ZRP w oficjalnym stanowisku postuluje rezygnację z wprowadzania projektowanych rozwiązań. A bardziej właściwym wsparciem dla przedsiębiorców o niskich dochodach byłoby zwiększenie kwoty wolnej od podatku dochodowego.

Pomysł ze zmniejszeniem daniny do ZUS objąć ma firmy mikro, których przychód w poprzednim roku nie przekroczył 30.krotności minimalnego wynagrodzenia. Miał wspomóc firmy, które dziś maja problem z zapłaceniem 1236,16 zł, bo tyle wynosi składka.

edgp.pl

16.05.2018

Bożena Wiktorowska

Więcej: https://edgp.gazetaprawna.pl/grzbiet/5740/gazeta-prawna.html#page/10