Tygodnik Solidarność: Etyka – czy to się opłaca?

„Negatywne skutki obecnego kryzysu i dążenie do zysku za wszelką cenę powodują, że coraz częściej przedsiębiorcy zapominają o etyce w biznesie. A przecież, jak powiedział Albert Schweitzer niemiecki filozof i laureat pokojowej Nagrody Nobla, „etyka jest niczym innym jak tylko szacunkiem dla życia” – czytamy w Tygodniku Solidarność.

„Stosowanie zasad etyki w biznesie opłaca się zarówno pracownikom jak i pracodawcom. Wspierana przez Komisję Europejską idea „flexicurity” pozwala połączyć dwa na pozór sprzeczne dążenia – elastyczność zatrudnienia oraz bezpieczeństwo pracowników, także to socjalne. Odpowiedzialna firma dba nie tylko o zysk, ale także o zatrudnionych w niej ludzi, o ochronę środowiska, o region.”

„Etyka biznesu opiera się na dialogu społecznym pracodawców i pracowników. Wielu właścicieli firm zaczyna dostrzegać, że sama efektywność nie wystarcza. Zaufanie partnerów biznesowych zyskuje się także dzięki uczciwości i pozytywnej rekomendacji pracowników oraz klientów. A to już konkretnie przekłada się na zyski. To, jak firma postrzegana jest przez klientów i pracowników, świadczy o kulturze organizacyjnej danego przedsiębiorstwa.”

Więcej: tygodniksolidarnosc.com
12.03.2010