Seminarium „Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w seminarium z cyklu „Europejskie Przedsiębiorstwo” pt. „Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie, ostatnie zmiany prawne oraz zmiany planowane – kodeks odpadowy”, organizowanym przez ośrodek sieci Enteprise Europe Network. Seminarium odbędzie się 22 marca 2010 r. w hotelu Radisson Blu w Warszawie, w sali konferencyjnej „Wiosna” w godz. 10:30 – 15:00.

Uczestnictwo przedsiębiorców z sektora MŚP w seminarium jest bezpłatne. Można zgłaszać maksymalnie dwie osoby z jednej firmy.

Zgłoszenia w formie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych należy nadsyłać do dnia 18 marca br., e-mailem (seminaria_een@parp.gov.pl) lub faksem (022 432 70 46). Ze względu na ograniczoną pulę miejsc, PARP zastrzega sobie możliwość skrócenia podanego powyżej terminu nadsyłania zgłoszeń. O przyjęciu na seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjęcie zgłoszenia zostanie bezzwłocznie potwierdzone drogą mailową. PARP zastrzega sobie prawo wyboru uczestników seminarium w przypadku dużej liczby zgłoszeń.
 
Kontakt: Aleksandra Wolska, Zespół Przedsiębiorczości PARP, tel. 022 432 82 99, e-mail: aleksandra_wolska@parp.gov.pl.

Formularz zgłoszeniowy
Program spotkania