Tygodnik Prudnicki: Podsumowanie XIII Wystawy Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego

„W dniach od 4 do 6 czerwca 2010 r. w hali sportowej OSiR trwała XIII Wystawa Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko-Czeskiego. W Wysławię udział wzięło 360 wystawców z Polski i Czech. Prezentowały się takie miasta partnerskie Prudnika – Krnov (Czechy) oraz Nadwirna (Ukraina).” – czytamy w Tygodniku Prudnickim.

„Podczas Wystawy artyści rzemieślnicy oraz twórcy ludowi prezentowali własne rękodzieło między innymi: rzeźbę, koronkę, malarstwo, ceramikę oraz kowalstwo. Na stoiskach odbywały się pokazy umiejętności praktycznych a także promocyjna sprzedaż wyrobów.”

„ Wystawie towarzyszyła prezentacja oraz degustacja tradycyjnej kuchni śląskiej oraz kuchni regionalnej miast partnerskich Prudnika. Stoiska cieszyły się ogromna popularnością.”

„Organizację Wystawy wsparli: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Prudniku. Prudnicki Ośrodek Kultury, Zakład Usług Komunalnych, Zakład Budynków Komunalnych w Prudniku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku. Gminne Centrum Reagowania i Porządku Publicznego. Straż Miejska w Prudniku. Spółdzielnia Pionier w Prudniku.”

„Za współpracę dziękujemy Komendzie Powiatowej Policji, Komendzie Powiatowej Państwowe] Straży Pożarnej. Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Prudniku.”

Więcej: Tygodnik Prudnicki
Franciszek Fejdych
23.06.2010