Tygodnik Prudnicki: Jedyna komisja

„W sobotę Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców podsumował kolejny rok sprawozdawczy” – czytamy w Tygodniku Prudnickim.

„Spotkanie – w tym roku z udziałem wiceprezesa Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie Tadeusza Starucha – jest tradycyjnie okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień najaktywniejszym prudnickim członkom cechu i osobom wspierającym związek.”

„Edward Birecki – starszy cechu podkreślił podczas spotkania znaczenie prudnickiego cechu na lokalnym rynku gospodarczym, do którego w ubiegłym roku przyjęto opinii! nowych członków: – Cieszy nas fakt. że coraz bardziej cech jest postrzegany jako instytucja, która reprezentuje pracodawców.”

 „Starszy cechu mówił o organizowanych kursach miedzy innymi dzięki współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy. Przypomniał o działającym od niedawna w Prudniku stowarzyszeniu „Kołodziej”, którego celem jest wsparcie dla rzemieślników reprezentujących ginące zawody. Cech udostępnił stowarzyszeniu swoje pomieszczenia biurowe.”

Więcej: Tygodnik Prudnicki
Andrzej Dereń
23.06.2010