Tygodnik Podhalański: Transgraniczny trakt tradycji




„To tytuł projektu realizowanego przez nowotarski Miejski Ośrodek Kultury. Jego najważniejszym efektem będzie przewodnik prezentujący pracownie artystyczne i rzemieślnicze na obszarze Euroregionu Tatry”- czytamy w Tygodniku Podhalańskim.

 

„Po stronie polskiej i słowackiej jest to teren bogaty w twórców, często reprezentujących ginące już profesje. Nowotarski MOK zamierza dotrzeć do nich, zgromadzić na ich temat informacje, a w efekcie stworzyć sieć łączącą miejsca, w których uprawiane są tradycyjne techniki rzemieślnicze. Wydany w II połowie tego roku przewodnik ma ułatwić dotarcie turystów do tych twórców.”

 

„- Zamierzamy dotrzeć do garncarzy, kowali, lutników, rzeźbiarzy, tkaczy, stolarzy – mówi Stanisław Krzak, odpowiedzialny za projekt.”

 

„Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.”

 

15.04.2010