Tygodnik Ciechanowski: Nauka zawodu kosztuje

Redakcja prowadzi cykl debat poświęconych kształceniu zawodowemu. W tym tygodniu zaproszeni goście dyskutowali o tym, czy szkoła młodemu człowiekowi, chcącemu być rzemieślnikiem zapewnia dobre warunki rozwoju i o tym czy program nauki jest dobrze ułożony?

Kazimierz Smoliński z Izby Rzemieślniczej Mazowsza Kurpi i Podlasia podczas dyskusji podkreślił, że Państwo nie finansuje szkolenia w rzemiośle. Dla pracodawców są zachęty,- refundacja wynagrodzenia i składki ZUS a po zdaniu egzaminu czeladniczego jest dofinansowanie w gotówce. Ale to są środki z Funduszu Pracy, z odpisu od pracodawcy, nie z budżetu państwa. Stwierdził, że jeśli w perspektywie szkolnictwo ma być oparte o zakłady pracy i pracodawców, musza być jasne reguły przyznawania refundacji. Szkolenie to wielki wysiłek pracodawcy, który musi prowadzić działalność, żeby się utrzymać a jednocześnie prowadzić proces dydaktyczny i nadzorować uczniów.
 

W konkluzji dyskusji uczestnicy przyznali, że szkolnictwo zawodowe jest bardzo kosztowne i bez pomocy nowoczesnych zakładów pracy i rzemiosła gdzie będzie można odbywać kształcenie praktyczne fachowców na rynku pracy nie przybędzie.
Więcej:
Tygodnik Ciechanowski
Izabela Koba-Mierzejewska,
Krzysztof Kowalski
15.10.2013