Uwaga podatnicy – czas na podatki

Do 21 października należy zapłacić:
•    Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych
•    Zaliczkę na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
•    Zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło
•    Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych
•    Zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą