TVP Katowice: Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę

„Kilka tysięcy rzemieślników przybyło w niedzielę na Jasną Górę z 27. ogólnopolską pielgrzymką. Przeor klasztoru, o. Roman Majewski, w homilii wezwał pielgrzymów do obrony chrześcijańskiej moralności i krzewienia moralnej odnowy w swoim środowisku” – informuje TVP Katowice. „Nie o taką Europę, zjednoczoną Europę, nie o taką Unię Europejską prosił papież Jan Paweł II, na którego tylu zwolenników UE się powołuje: tak papież chciał. A my mówimy z Jasnej Góry: tak papież nie chciał” – podkreślał o. Majewski. „Kaznodzieja wskazał na szczególną rolę rzemiosła w polskiej gospodarce. Jak mówił, rzemieślnicy są grupą kontynuującą chlubne zwyczaje polskiego narodu, często łącząc pracę zarobkową z pasją, zamiłowaniem i rodzinną tradycją. O. Majewski przypomniał, że rzemieślnicy to przedsiębiorcy, którzy „we własnym imieniu i na własny rachunek, z udziałem pracy własnej wykonują działalność gospodarczą”. „Przedstawiciele przybyłych na pielgrzymkę cechów rzemieślniczych podkreślali, że rzemiosło, mimo problemów, to nadal duża siła gospodarcza. U rzemieślniczych mistrzów w różnych zawodach kształci się kilkadziesiąt tysięcy młodych ludzi. Rzemieślnicy zabiegają przy tym o mechanizmy wsparcia swojej działalności”.