TVN CNBC: Prezes Bartnik o płacy minimalnej

„Uważam, że powinniśmy odejść od ustalania płacy minimalnej na poziomie centralnym” – mówił w telewizji TVN CNBC Prezes ZRP Jerzy Bartnik. W opinii Prezesa Bartnika są bowiem zbyt duże różnice w poziomie kosztów życia między poszczególnymi regionami kraju.

„Jeśli już koniecznie musimy ustalać poziom płacy minimalnej, to powinniśmy to robić w regionach – stwierdził Jerzy Bartnik – Tak jak np. w Niemczech, gdzie w landach zawierane są układy zbiorowe dla poszczególnych branż”.

„Moim zdaniem, najlepiej byłoby w ogóle zrezygnować z odgórnego sztywnego ustalania płacy minimalnej – mówił Prezes ZRP – Bo to szkodzi firmom i w rezultacie prowadzi do wzrostu bezrobocia. Wzrost płacy minimalnej niesie za sobą wzrost płac w przedsiębiorstwach, więc te muszą uciekać się albo do zwalniania pracowników, albo do ucieczki w szarą strefę”.

Więcej: LINK