Nabór kandydatów na ekspertów branżowych ds. europejskich w ramach projektu „Branże w dialogu”

Związek Rzemiosła Polskiego ogłasza nabór na ekspertów branżowych ds. europejskich w ramach realizacji projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Branże w dialogu”.

Główny cel projektu:

Włączenie ZRP, jako rzecznika interesów mikro, małych i średnich pracodawców, w prace europejskiego partnera społecznego: UEAPME – Europejskiej Unii Rzemiosła Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ukierunkowane na kwestie branżowe.

Służyć będzie temu m.in. zorganizowanie 24 ekspertów branżowych ds. europejskich, włączenie ich w prace branżowych struktur UEAPME oraz inne działania UEAPME jako europejskiego partnera społecznego, w zakresie spraw branżowych, jak również zaangażowanie w wypracowanie i przetestowanie branżowego systemu konsultacji i uzgodnień stanowisk ZRP.

Cel naboru: pozyskanie do bezpośredniej współpracy 24 ekspertów branżowych ze struktury organizacyjnej ZRP, którzy reprezentować będą na forum europejskim polskie firmy rzemieślnicze z 9 branż objętych projektem. Kandydat musi posiadać status członka lub pracownika struktury organizacyjnej Związku Rzemiosła Polskiego. Ekspertami mogą być pracownicy organizacji ze struktury organizacyjnej ZRP, jak również „działacze” wywodzący się ze struktury organizacyjnej ZRP, ale formalnie zatrudnieni w innych podmiotach lub samozatrudnieni.

ZRP zaangażuje do współpracy 24 osoby:
– 4 osoby z branży budowlanej w celu włączenia ich w działania Forum Budowlanego UEAPME,
– 4 osoby z branży fryzjersko-kosmetycznej w celu włączenia ich w działania Forum Kosmetycznego UEAPME,
– 4 osoby z branży motoryzacyjnej w celu włączenia ich w działania Forum Transportowego UEAPME,
– 4 osoby z branży spożywczej w celu włączenia ich w działania Forum Spożywczego UEAPME,
– 8 osób łącznie z branż: optycznej, złotniczo-jubilerskiej, fotografów, krawców i rzemiosł odzieżowo-włókienniczych oraz rzemiosł artystycznych w celu włączenia ich we współpracę między ZRP a UEAPME w kwestiach branżowych objętych działaniem UEAPME jako europejskiego partnera społecznego.

Każdy wybrany ekspert w ciągu 2 tygodni od złożenia przez niego deklaracji o przystąpieniu do projektu zobowiązany będzie wyznaczyć swojego Współpracownika, który jako jego osobisty zmiennik będzie mógł go wspierać w działaniach projektowych oraz w uzasadnionych przypadkach zastępować podczas spotkań w toku realizacji projektu (w załączeniu zasady wyboru współpracownika).

Termin nadsyłania zgłoszeń: 29 września 2011, godz. 15:00 (liczy się data wpływu do ZRP)

Więcej szczegółów w załącznikach:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów branżowych ds. europejskich
w ramach realizacji projektu „Branże w dialogu”: LINK
Zasady wyboru kandydatów na ekspertów branżowych ds. europejskich w ramach realizacji projektu „Branże w dialogu”: LINK
Zgłoszenie kandydatury na eksperta branżowego ds. europejskich w projekcie „Branże w dialogu” – formularz zgłoszeniowy: LINK
Zgłoszenie kandydatury na eksperta branżowego ds. europejskich w projekcie „Branże w dialogu” – potwierdzenie statusu: LINK
Obowiązkowe deklaracje i oświadczenia kandydata: LINK