TVN CNBC: Prace Komisji „Przyjazne Państwo”

Dnia 16 kwietnia telewizja TVN CNBC wyemitowała materiał poświęcony pracom Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej „Przyjazne Państwo”.

W programie wystąpiła m.in. Elżbieta Lutow, specjalista ZRP ds. problematyki podatkowej, która z ramienia Związku regularnie uczestniczy w obradach Komisji.