TVN CNBC Biznes: Pomoc dla zalanych firm

Projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki, w myśl, którego małe firmy dotknięte skutkami powodzi, miałby dostać rządowe pożyczki, spotkał się z aprobatą organizacji pracodawców m.in.  Związku Rzemiosła Polskiego– poinformował TVN CNBC Biznes.

Przewiduje się, że poszkodowane firmy zatrudniające do 50 pracowników mogłyby otrzymać nieoprocentowaną pożyczkę w wysokości 50 tyś. złotych. Projekt ustawy jest obecnie w trakcie konsultacji społecznych, ale spotkał sie z aprobatą strony pracodawców.

Związek Rzemiosła wnioskuje jednak o zwiększenie kwoty pożyczki do 100 tyś. zł.  „W tej chwili proponuje się 50 tyś. Jest to kwota odpowiadająca pomocy, jaka otrzymują osoby fizyczne poszkodowane w wyniku powodzi. Uważamy, ze 100 tyś. złotych byłaby bardziej adekwatną kwotą”- powiedziała dla TVN CNBC Biznes ekspert ZRP, Elżbieta Lutow.

 
ZRP postuluje także doprecyzowanie zapisu tak, aby wprowadzona regulacja objęła również mikro przedsiębiorców, co obecnie nie jest jasno sformułowane w projekcie ustawy.

Więcej: www.tvncnbc.pl
14.06.2010
Autor: Patrycjusz Wyżga
LINK