Echo Dnia Radomskie Dodatek: Odznaczenia od rzemieślników

„W siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych w Białobrzegach odbyła się uroczystość nadania odznaczeń „Zasłużony dla Rzemiosła”. Odznaczenie odebrał między innymi starosta białobrzeski Andrzej Oziębło” – czytamy w dodatku do Echa Dnia.

„Odznaczenie przyznawane jest dla osób zasłużonych dla rzemiosła. Mogą je otrzymywać również osoby, niebędące członkami stowarzyszenia rzemieślników.”

„Wśród odznaczonych byli: starosta Andrzej Oziębło, ksiądz doktor Jacek Kucharski, Wojciech Bednarczyk, Jarosław Traczyk, Elżbieta Czwordon, Maria Traczyk, Sylwester Mazurkiewicz.”

16.06.2010