TVN CNBC Biznes: Pomoc dla zalanych firm

Projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki, w myśl, którego małe firmy dotknięte skutkami powodzi, miałby dostać rządowe pożyczki, spotkał się z aprobatą organizacji pracodawców m.in.  Związku Rzemiosła Polskiego – poinformował TVN CNBC Biznes.

Przewiduje się, że poszkodowane firmy zatrudniające do 50 pracowników mogłyby otrzymać nieoprocentowaną pożyczkę w wysokości 50 tys. złotych. Projekt ustawy jest obecnie w trakcie konsultacji społecznych, ale spotkał sie z aprobatą strony pracodawców.

Związek Rzemiosła Polskiego wnioskuje jednak o zwiększenie kwoty pożyczki do 100 tys. zł.  „W tej chwili proponuje się 50 tys. Jest to kwota odpowiadająca pomocy, jaką otrzymują osoby fizyczne poszkodowane w wyniku powodzi. Uważamy, że 100 tys. złotych byłoby bardziej adekwatną kwotą”- powiedziała Elżbieta Lutow - ekspert ZRP .

 
ZRP postuluje także doprecyzowanie zapisu tak, aby wprowadzona regulacja objęła również mikro przedsiębiorców, co obecnie nie jest jasno sformułowane w projekcie ustawy.

Więcej: www.tvncnbc.pl
14.06.2010
Autor: Patrycjusz Wyżga
LINK